Doradztwo biznesowe

Czy zamierzają Państwo założyć firmę? Jeśli mają Państwo zamiar uczynić to na terenie Polski lub Węgier, uzyskają Państwo ode mnie pełne wsparcie, dzięki czemu formalności związane z rejestracją na terenie któregoś z wymienionych wyżej krajów nie będą uciążliwe ani zbyt skomplikowane. Oddaję do Państwa dyspozycji swoje doświadczenie i kontakty.

W ramach doradztwa biznesowego oferuję pomoc w zakładaniu działalności na terenie Polski i Węgier, w rozszerzaniu działalności na wspomniane kraje oraz w modyfikowaniu jej formalnoprawnych aspektów. Doradzę także w wyborze odpowiedniej formy działalności i adekwatnego opodatkowania. Ponadto przeprowadzę przez kompletny proces rejestracyjny i modyfikacyjny, w który wchodzą:


Wypełnianie dokumentów
Wkładanie wniosków
Rejestracja w odpowiednich urzędach

Dobór miejsca siedziby firmy

Dobór biura księgowego

Dobór radcy prawnego / doradcy podatkowego

Dobór i założenie konta bankowego

Formy działalności gospodarczej w Polsce, które pomagam zakładać oraz koordynować:

 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółdzielnia
 • spółka jawna
 • spółka cywilna
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka partnerska
 • spółka akcyjna
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formy działalności gospodarczej na Węgrzech, które pomagam zakładać oraz koordynować:

 • spółka jawna Kkt. (Közkereseti Társaság, Unlimited Partnership)
 • spółka komandytowa Bt. (Betéti Társaság, Limited Partnership)
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kft. (Korlátolt Felelősségű Társaság, Limited Liability Company)
 • spółka akcyjna Rt. (Részvénytársaság, Company Limited by Shares)
 • spółki o zamkniętym akcjonariacie Zrt. (Zártkörűen működő részvénytársaság, Closed Company Limited by Shares)
 • spółki o akcjonariacie publicznym Nyrt. (Nyilvánosan működő részvénytársaság, Public Company Limited by Shares).

Możliwy jest również zakup istniejących kilku lub kilkunastoletnich spółek z historią finansową lub bez.

Swoje usługi świadczę od etapu początkowego, tj. od powstania pomysłu i chęci założenia działalności gospodarczej na terenie Polski lub Węgier, przez wpisanie do rejestru podmiotu gospodarczego, kończąc na doradztwie i koordynacji prac księgowo-prawnych istniejącej już firmy.