Polsko – Węgierskie Miasta Partnerskie

Koordynacją polsko-węgierskich stosunków miast partnerskich zajmuję się od wielu lat, podczas których miałem możliwość przekonać się, jak wiele urozmaiceń i nowych doświadczeń wnosi ta forma współpracy do życia mieszkańców gmin i miast. Na umowie miast partnerskich korzysta szczególnie młodzież szkolna, która w ramach corocznej wymiany wypoczywa, a także zwiedza i poznaje historię oraz kulturę obcego państwa. Ubogacanie wydarzeń gminnych czy miejskich o zaproszonych z miasta partnerskiego gości pomaga – dzięki wymianie doświadczeń – podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności osobom pracującym w tych samych dziedzinach; szczególnie korzystają na tym rolnicy oraz nauczyciele. Na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie współpracy z miastami partnerskimi mogę zapewnić, że inicjatywa zawiązania takiej formy współdziałania jest zawsze korzystna dla obu stron.

Moja oferta w ramach miast partnerskich to:


Wyszukanie potencjalnego partnera na Węgrzech
Tłumaczenie korespondencji / tłumaczenie dokumentów
Tłumaczenia konsekutywne

Korzystając z kontaktów zdobywanych na przestrzeni wielu lat, mogę również zaproponować nawiązanie współpracy z miastami znajdującymi się na terenie Siedmiogrodu (zachodnia Rumunia), gdzie ze względu na zaszłości historyczne w bardzo wielu miejscowościach ludność siedmiogrodzka porozumiewa się w języku węgierskim i utrzymuje tradycje węgierskie.