Wsparcie biznesowe w zakresie wdrażania marki lub produktu

Wiedza marketingowa, znajomość zróżnicowanych technik sprzedaży oraz doskonała znajomość języka pozwalają mi wprowadzić Państwa firmę lub oferowany przez Państwa produkt zarówno na rynek polski, jak i węgierski. Zyskują Państwo dobry start oraz szerokie zaplecze marketingowe, które ułatwia stawianie pierwszych kroków na nowym, nieznanym jeszcze Państwu terenie. To wsparcie, pomoc i konkretne, wymierne korzyści. Zyskują Państwo odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera, który poprowadzi przez wszystkie istotne kwestie rynku, na którym zamierzają Państwo działać. Połączenie kwestii promocyjnych, marketingowych oraz tłumaczenia to wygoda, pewność, bezpieczeństwo i zaufanie. W jednym miejscu mogą Państwo skupić wszystkie swoje oczekiwania i potrzeby, a to z kolei umożliwia bardziej skuteczne podążanie do celu.

Oferuję:


Gruntowne rozpoznanie rynku wraz z jego potrzebami i poziomem ich zaspokojenia
Analizę zbadanego rynku pod względem szans i zagrożenia dla wdrażanej marki lub produktu
Strategię wdrożenia i promocji prowadzoną w języku klientów docelowych

Realizację strategii zorientowanej na klientów docelowych

Ewaluację okresową

Każda strategia wymaga użycia różnorodnych środków o zróżnicowanej sile, dlatego też zachęcam do kontaktu w celu zapoznania się z przedstawioną koncepcją. Zapytanie nic nie kosztuje, a jestem pewny, że zaprezentowane pomysły Państwa zainteresują i rozpoczniemy współpracę, która zaowocuje zadowalającym efektem końcowym.